Tin mới nhất

Long An giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt gần 90%

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, đến nay, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt gần 90% kế hoạch vốn phân bổ.