Truyền thông

Họp Hội Đồng Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long  Lần I-2020 tại Cần Thơ

Họp Hội Đồng Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long Lần I-2020 tại Cần Thơ

Họp Hội Đồng Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long Lần I-2020 tại Cần Thơ

Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và làm việc tại Cảng quốc tế Long An.

Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và làm việc tại Cảng quốc tế Long An.

Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và làm việc tại Cảng quốc tế Long An.

Tàu cập Cảng Quốc tế Long An làm hàng

Tàu cập Cảng Quốc tế Long An làm hàng

Tàu cập Cảng Quốc tế Long An làm hàng

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo địa phương và Cảng quốc tế Long An.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo địa phương và Cảng quốc tế Long An.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo địa phương và Cảng quốc tế Long An.

Một góc Cảng Quốc tế Long An nhìn từ trên cao

Một góc Cảng Quốc tế Long An nhìn từ trên cao

Một góc Cảng Quốc tế Long An nhìn từ trên cao

Cảng Quốc tế Long An - Chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển ĐBSCL

Cảng Quốc tế Long An - Chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển ĐBSCL

Cảng Quốc tế Long An - Chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển ĐBSCL

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, khảo sát tiến độ thi công Cảng Quốc tế Long An

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, khảo sát tiến độ thi công Cảng Quốc tế Long An

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, khảo sát tiến độ thi công Cảng Quốc tế Long An

Đoàn công tác khảo sát tiến độ Cảng Quốc tế Long An

Đoàn công tác khảo sát tiến độ Cảng Quốc tế Long An

Đoàn công tác khảo sát tiến độ Cảng Quốc tế Long An

Cảng Quốc tế Long An tấp nập làm hàng

Cảng Quốc tế Long An tấp nập làm hàng

Cảng Quốc tế Long An tấp nập làm hàng

Cảng Quốc tế Long An tấp nập làm hàng những ngày đầu năm 2020.

Cảng Quốc tế Long An tấp nập làm hàng những ngày đầu năm 2020.

Cảng Quốc tế Long An tấp nập làm hàng những ngày đầu năm 2020.