lIÊN HỆ

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An

Giấy phép hoạt động theo quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnh Long An


Thông tin liên lạc

Tòa nhà Kienlongbank, khu thương mại dịch vụ, đường số 1, Khu Công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.