Tin mới nhất

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An Khóa III (Nhiệm kỳ 2019-2024) họp phiên thứ II-Năm 2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Vào lúc 14:30, ngày 06/07/2024, tại Văn phòng số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An (LBA) họp Lần II – 2024, thảo luận các nội dung chuẩn bị Đại hội Khóa IV, Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thông qua danh sách Ban Chấp hành được Ban Thường trực đề cử bầu bổ sung vào Khóa III, Nhiệm kỳ 2019-2024.