Muốn tập hợp thanh niên phải thật sáng tạo


- Nguyễn Quốc Mẫn chia sẻ kinh nghiệm về công tác đoàn kết, tập hợp TN với phóng viên (PV) Báo Long An.

PV: Xin anh cho biết công tác đoàn kết, tập hợp TN trong thời gian qua trên địa bàn huyện được triển khai, thực hiện ra sao?

Anh Nguyễn Quốc Mẫn: Thời gian qua, công tác đoàn kết, tập hợp TN trên địa bàn huyện đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, Hội. Huyện Đoàn triển khai, thực hiện nhiều mô hình mới, thu hút đông đảo TN đến với tổ chức Đoàn - Hội. Năm 2023, Huyện Đoàn phát triển được 1.730 đoàn viên (ĐV), 1.546 hội viên (HV).

Đặc biệt, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm sinh hoạt theo sở thích, theo ngành nghề được mở rộng, mặt trận đoàn kết, tập hợp TN trên cơ sở đa dạng hóa các hoạt động. Năm 2023, tuổi trẻ trong huyện thành lập thêm 3 chi hội công ty ngoài Nhà nước; 2 chi hội nhà trọ và thành lập mới 2 câu lạc bộ TN tình nguyện với gần 450 thành viên. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số 14 câu lạc bộ TN tình nguyện với trên 800 ĐVTN.

Các phong trào tình nguyện như Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hành trình tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch TN tình nguyện hè,... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị.

Thông qua các chuyến về nguồn, cán bộ, đoàn viên thanh niên Huyện Đức Hòa ngày gắn kết hơn

PV: Những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp TN ở huyện Đức Hòa hiện nay là gì thưa anh?

Anh Nguyễn Quốc Mẫn: Để tập hợp TN, Huyện Đoàn triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, trong đó phải kể đến việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn; nâng cao chất lượng tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; mô hình 2 + 1 (2 ĐV giới thiệu kết nạp 1 ĐV mới); thực hiện tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình đồng hành cùng TN công nhân như Tết sum vầy - xuân gắn kết, mô hình Trạm tiếp sức nghĩa tình, tổ chức điểm sinh hoạt TN trên địa bàn dân cư, sân chơi lưu động,...

Ngoài ra, Huyện Đoàn Đức Hòa thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao,... giúp TN giao lưu, gắn kết với nhau; đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng sống. Đặc biệt, Huyện Đoàn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đoàn kết, tập hợp TN; xây dựng fanpage để tuyên truyền, vận động TN tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Huyện Đức Hòa tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

PV: Theo anh, những khó khăn, hạn chế trong công tác đoàn kết, tập hợp TN hiện nay là gì?

Anh Nguyễn Quốc Mẫn: Hiện nay, còn nhiều cán bộ Đoàn chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đoàn kết, tập hợp TN. Số lượng HV có bước phát triển mạnh nhưng chất lượng chưa cao, việc quản lý HV còn nhiều bất cập; mô hình chi hội theo địa bàn dân cư còn hình thức, hoạt động chồng chéo. Các mô hình cũng chưa thật sự sát với nhu cầu, nguyện vọng của TN hiện nay.

PV: Để nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp TN, thời gian tới, Huyện Đoàn triển khai, thực hiện những giải pháp nào, thưa anh?

Anh Nguyễn Quốc Mẫn: Muốn thuyết phục được TN, lôi cuốn họ tham gia vào công việc chung của Đoàn, Hội, đòi hỏi người thủ lĩnh phải có cách làm đúng đắn, sáng tạo. Để làm tốt công tác tập hợp, gắn kết TN hơn nữa trong thời gian tới, Huyện Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội, ĐVTN về ý nghĩa, tầm quan trọng của mặt trận đoàn kết, tập hợp TN và công tác xây dựng Đoàn,  Hội; đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyên Đức Hòa tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của TN; các hoạt động cần có tính hấp dẫn, thu hút TN tham gia; tiếp tục đổi mới và tăng cường sự tham mưu của các cấp bộ Đoàn đối với các cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức công tác TN; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách TN.

Huyện Đoàn tổ chức các diễn đàn, sân chơi, các cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm thu hút đông đảo lực lượng TN tham gia; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động phù hợp với từng mô hình, từng địa phương, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đoàn kết, tập hợp TN.

Nguồn: Báo Long An