Long An tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng Quê hương Long An”


Ngày 21/5/2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng Quê hương Long An” năm 2023 và phát động cuộc vận động năm 2024.

Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”, là nơi để Cử tri, tầng lớp Nhân dân, toàn thể Cán bộ, Công chức, lực lượng vũ trang, Đoàn viên, Hội viên bày tỏ ý tưởng, tâm huyết, chung tay góp sức tất cả vì Quê hương Long An trung dũng, kiên cường trong kháng chiến và đi đầu trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu phát triển, giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình.

Qua đó, ngày 26/6/2023, Đại diện Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tin tham dự lễ phát động cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” năm 2023 và đã ủng hộ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đồng hành cùng Chương trình.

Tại buổi Lễ tổng kết trao giải Cuộc vận động, Ông Võ Thanh Tú – Tổng Thư ký LBA ( Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An) đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An nhận Huy hiệu cuộc vận động và Hoa tri ân nhà tài trợ từ Ban tổ chức.

Tiếp nối thành công của năm 2023, kỳ vọng Cuộc vận động năm 2024 sớm đưa Long An trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030, thuộc nhóm tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước vào năm 2050.

VP.LBA