Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An Khóa III (Nhiệm kỳ 2019-2024) họp phiên thứ II-Năm 2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng.


Vào lúc 14:30, ngày 06/07/2024, tại Văn phòng số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An (LBA) họp Lần II – 2024, thảo luận các nội dung chuẩn bị Đại hội Khóa IV, Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thông qua danh sách Ban Chấp hành được Ban Thường trực đề cử bầu bổ sung vào Khóa III, Nhiệm kỳ 2019-2024.
Nhân phiên họp, Ban Chấp hành LBA tiếp tục trao chứng nhận Hội viên cho một số Doanh nghiệp đã tham gia Hội viên HHDN Tỉnh Long An trong Quí II năm 2024.
Các thành viên dự họp biểu quyết đạt tỷ lệ đồng thuận cao đối với các nội dung được trình tại Phiên họp, bên cạnh đó cũng còn nhiều góp ý cho tài liệu Đại hội HHDN tỉnh Long An Khóa IV, Nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng thời kỳ họp cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực, thiết thực nhằm xây dựng hoạt động Hiệp hội ngày càng phát triển vững mạnh;
Kết quả đã hoàn thành hầu hết các nội dung cần trao đổi, thảo luận tại kỳ họp.
Vp.LBA

Một số hình ảnh tại sự kiện: