Văn bản pháp luật

STT Ký hiệu
văn bản
Cơ quan
ban hành
Tóm tắt Ngày ban hành Tải về
01 47/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành 25/10/2019